KSBD SPINAL NEEDLE 27 G ( 0 , 41 90 ) 1 (Becton Dickinson ())

0
 
0

KS: , , , :

, .
35.07
35.10
35.00
35.03
35.05
35.00

BD SPINAL NEEDLE 27 G ( 0 , 41 90 ) 1 26.05.2019


BD SPINAL NEEDLE 27 G ( 0 , 41 90 ) 1

BD SPINAL NEEDLE 27 G ( 0 , 41 90 ) 1 ;

  • :
  • :
    :


    " KS", , , 2016-2019
    , , (c) , , email: kievhtm@mail.ru